Kies uw taal
 
 
 
 

Privacybeleid van de website respectvolberoep.org

 

1. De persoonsgegevens die door natuurlijke personen worden doorgegeven bij het gebruik van de website op het adres www. respectvolberoep.org (verder de „Website”), worden verwerkt door Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi [Stichting Priester Piotr Skarga-instituut voor Maatschappelijke en Religieuze Educatie], 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, door de Districtsrechtbank voor stadsdeel Kraków-Śródmieście te Kraków, 11e Economische Afdeling van het Nationaal Gerechtsregister KRS ingeschreven in het Register van verenigingen, andere maatschappelijke en beroepsorganisaties, stichtingen en openbare verzorgingsinstellingen onder het nummer KRS: 55504, ondernemingsnummer REGON: 356373202. De Stichting (verder de "Administrator") is gevestigd in Polen.  

2. Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van natuurlijke personen die van de Website gebruik maken, en in het bijzonder van natuurlijke personen die eenmaal of meermaals de Website bezoeken. 

3. De persoonsgegevens van de personen die van de Website gebruik maken, worden door de Administrator voor volgende doeleinden verwerkt: 
3.1. het aanpassen van de Website aan de behoeften van deze personen,
3.2. het eventuele verhalen van claims,
3.3. het toelichten van situaties van onrechtmatig gebruik van de diensten  
die elektronisch worden verleend,

3.4. het opstellen van bezoekersstatistieken voor de subpagina’s van de Website,
3.5. het voeren van maatschappelijke campagnes waaraan de bovenvermelde personen vrijwillig kunnen deelnemen. 

4. Elke persoon waarop de persoonsgegevens betrekken hebben, heeft recht op toegang tot deze gegevens, ook om ze te verbeteren en aan te vullen, en heeft het recht om te eisen dat zijn gegevens niet verder worden verwerkt en dat ze worden verwijderd. Hiervoor dient hij contact op te nemen met de Administrator. Indien er gegevens worden verwijderd, die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van bepaalde inhoud van de Website of van diensten die in het kader van de Website worden verleend, dan kan de persoon die van de Website gebruik maakt, de mogelijkheid verliezen om van deze inhoud of diensten gebruik te maken. 

5. Indien de persoon die van de Website gebruik maakt, op de Website persoonsgegevens van anderen vermeldt (met inbegrip van voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), kan deze persoon dit enkel doen op voorwaarde dat de geldende wetsvoorschriften en de persoonlijke rechten van deze personen niet worden geschonden. 

6. De Administrator behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie over de persoon die van de Website gebruik maakt, bekend te maken aan bevoegde organen of derden, die op grond van toepasselijke rechtsgronden en conform de geldende wetsvoorschriften eisen dat deze informatie wordt verstrekt. Behalve in de gevallen die in de vorige zin zijn vermeld, kan informatie over personen die van de Website gebruik maken, niet zonder toestemming van deze persoon worden bekendgemaakt aan derden. 

7. De Administrator doet zijn uiterste best om de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website te beveiligen en tegen handelingen van derden te beschermen. De Administrator past alle nodige beveiligingen toe om de servers, verbindingen en Website te beveiligen om de gegevens te beschermen, in het bijzonder antivirus- en antihackerbeveiligingen voor de server waarop de gegevens worden bewaard. 

8. De maatregelen die door de Administrator worden genomen, kunnen echter niet voldoende blijken, indien de gebruiker van de Website de veiligheidsregels niet naleeft.Cookies 

1. De Administrator informeert dat er tijdens het gebruik van de Website automatisch gegevens in cookies worden verzameld.

2. Cookies bevatten informaticagegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden bewaard op het apparaat van de eindgebruiker van de Website en kunnen worden benut bij het gebruik van de Website. De cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de duur waarvoor ze op het apparaat van de eindgebruiker worden bewaard, en een uniek nummer. 

3. De entiteit die de cookies op het apparaat van de eindgebruiker plaats en er toegang tot krijgt, is Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28. De cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker de Website gebruikt. De cookies maken het in het bijzonder mogelijk om: 
a. de inhoud van de Website aan de passen aan de voorkeuren van de gebruikers en het gebruik van de Website te optimaliseren; de bestanden laten in het bijzonder toe om het apparaat van de gebruiker van de Website te herkennen en de weergave van de Website aan te passen aan de individuele behoeften;
b. de inhoud van de informatie die in het kader van de Website en partnersites wordt weergegeven, aan te passen aan de interesses van de gebruiker;
c. statistieken op te maken, die helpen begrijpen op welke manier de gebruikers gebruikmaken van de Website, waardoor het mogelijk wordt om de structuur en inhoud te verbeteren;
d. de correctheid van de gegevens die door de Gebruikers op de Website worden ingevoerd, te controleren. 

4. In het kader van de Website worden twee basissoorten cookies gebruikt: "sessiecookies" (session cookies) en "vaste cookies" (persistent cookies). "Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die op het apparaat van de eindgebruiker worden bewaard tijdens het uitloggen, verlaten van de website of uitschakelen van de software (internetbrowser). "Vaste cookies" worden bewaard op het apparaat van de eindgebruiker voor de duur die in de parameters van de cookies is bepaald of totdat de gebruiker ze verwijdert. 

5. In het kader van de Website worden volgende soorten cookies gebruikt:
1. „noodzakelijke cookies", die het mogelijk maken om de diensten op de Website te gebruiken, bv. verificatiecookies die worden gebruikt bij diensten waarvoor verificatie in het kader van de Website noodzakelijk is;
2. "efficiëntiecookies", die informatie verzamelen over de manier waarop de Website wordt gebruikt;
3. "functionele cookies", die het mogelijk maken om bepaalde instellingen en personalisering van de interface van de gebruiker te onthouden.

6. In vele gevallen laat de software die wordt gebruikt om websites te bekijken (internetbrowser), standaard toe dat er cookies worden bewaard op het apparaat van de eindgebruiker. De Gebruikers van de Website kunnen op elk moment de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen kunnen in het bijzonder worden gewijzigd om de automatische bediening van cookies in de instellingen van de internetbrowser te blokkeren of om de Gebruiker van de Website te informeren telkens er cookies op zijn apparaat worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en manier om cookies te bedienen, is beschikbaar in de instellingen van de software (internetbrowser).

7. De Administrator informeert dat beperking van de toepassing van cookies een invloed kan hebben op de werking van bepaalde functies van de Website.

8. Meer informatie over cookies is beschikbaar in de rubriek "Help" in het menu van de internetbrowser.