Kies uw taal
 
 
 
 

Heilige Vader,

In het licht van de Synode over het gezin, die gehouden zal worden in oktober 2015, willen wij ons respectvol tot Uwe Heiligheid richten teneinde uitdrukking te geven aan onze zorgen en hoop ten aanzien van de toekomst van het gezin.

Onze zorgen komen voort uit het gadeslaan van een decennialange seksuele revolutie, die verspreid wordt door een monsterverbond van machtige organisaties, politieke machten en massamedia die hardnekkig het idee van het gezin als de basiseenheid van de samenleving ondermijnen. Sinds de zogenaamde Sorbonne-Revolutie van mei ’68 wordt ons langzaam en systematisch een moraliteit opgelegd die tegengesteld is aan de goddelijke en de natuurlijke wet . Hierdoor is bijvoorbeeld het onderwijzen van de afschuwelijke ‘gendertheorie’ aan jonge kinderen in vele landen mogelijk geworden.

De katholieke leer over het zesde gebod van de wet Gods schijnt als een lichtbaken in het zicht van dit onheilspellende ideologische streven. Velen, overdonderd door de hedonistische propaganda, worden door dit baken aangetrokken tot het kuise en vruchtbare gezinsmodel dat ons geleerd wordt door het Evangelie en dat in overeenstemming is met de natuurwet.

Uwe Heiligheid, met het oog op de informatie die op de laatste Synode gepubliceerd is, merken wij met grote zorg op dat het voor miljoenen trouwe katholieken nu lijkt alsof dit lichtbaken gedimd wordt onder druk van de opmars van levensstijlen die door antichristelijke lobby’s worden verspreid. We zien wijdverbreide verwarring ontstaan over de mogelijkheid dat er in de Kerk een bres is geslagen, waardoor overspel geaccepteerd zou worden – door gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken toe te laten tot de H. Communie – en waardoor zelfs homoseksuele verbintenissen in de praktijk geaccepteerd zouden worden, terwijl zulke praktijken categorisch worden veroordeeld als tegengesteld aan de goddelijke en de natuurwet.

Onze hoop komt, al lijkt het paradoxaal, voort uit deze verwarring.

Waarlijk, in deze omstandigheden is een woord van Uwe Heiligheid de enige weg om verheldering te brengen in de groeiende verwarring onder de gelovigen. Dit zou het verwateren van de leer van Jezus Christus voorkomen en de duisternis wegnemen die over de toekomst van onze kinderen zou hangen indien dit baken niet langer hun weg zou verlichten.

Heilige Vader, wij smeken u dit woord te spreken. Wij doen dit met een hart dat toegewijd is aan al wat U bent en vertegenwoordigt. Wij doen dit in de zekerheid dat Uw woord nooit de pastorale praktijk zal losmaken van de leer van Jezus Christus en Zijn vertegenwoordigers – omdat dit slechts de verwarring zou vergroten. Waarlijk, Jezus leerde ons zeer duidelijk dat er samenhang dient te zijn tussen leven en waarheid (cf. Joh. 14:6-7); en Hij waarschuwde ons dat de enige weg om niet te vallen, het beoefenen van Zijn leer is (cf. Matt. 7:24-27).

Vragend om Uw apostolische zegen, verzekeren wij U van onze gebeden tot het Heilig Huisgezin – Jezus, Maria, en Jozef – om Uwe Heiligheid te verlichten in deze bijzonder gewichtige omstandigheden.

Kardinaal Burke’s beroep op alle katholieken


 

           In een tijd vol verwarring, zoals te zien is met de gendertheorie, hebben we de huwelijksleer van de Kerk nodig. We worden echter in de tegenovergestelde richting geduwd, namelijk om gescheiden en hertrouwde katholieken tot de H. Communie toe te laten. En dan hebben we het nog niet eens over de obsessie met het vergemakkelijken van de procedures voor nietigverklaring van de huwelijksbond...


Ik ben dan ook erg bezorgd. En ik roep alle katholieken, zowel leken, priesters als bisschoppen, op om zich in te zetten – vanaf nu tot aan de komende synode - om de waarheid over het huwelijk te benadrukken. 

 

("Fragmenten uit een interview gegeven in Rome aan Jean-Marie GuénoisLe Figaro Magazine, uitgave 19 december 2014, blz 46.)

Press Release

 

Nog meer mensen tekenen de petitie waarin de paus gevraagd wordt een eind te maken aan de impasse middels een plechtige verklaring


Rome, 22 oktober 2015 – Na het aanbieden van 790.150 petities aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel op 29 september, heeft de vereniging ‘Supplica filiale’ (‘Respectvol beroep’) zojuist nog 68.052 handtekeningen afgeleverd. In de petitie wordt paus Franciscus gevraagd om een “woord van verheldering” te spreken als “de enige manier om opheldering te brengen in de groeiende verwarring onder de gelovigen”. Dit met betrekking tot het toelaten van gescheiden en burgerlijk hertrouwde stellen tot het ontvangen van de Heilige Communie, alsook met betrekking tot homoseksuele verbintenissen. De ondertekenaars vragen dit in de zekerheid dat deze woorden “nooit de pastorale praktijk zouden losmaken van de leer van Jezus Christus”.

 

De tijdigheid van het verzoek is duidelijk gebleken uit het verloop van de huidige Synode, die nu haar einde nadert. Volgens een recente redactiecolumn van een Amerikaans tijdschrift dat bekend staat om haar ‘vernieuwende’ karakter: “Halverwege de algemene vergadering van de Bisschoppensynode over het gezin heerst verwarring, zo niet chaos, om een synodevader te parafraseren. En in deze verwarring ligt angst, angst voor onzekerheid en het onbekende.”


Dit is niet verrassend. Onder de vermomming van zeer ‘inclusief’ pastoraal taalgebruik leggen hoofdrolspelers van de Synode de bijl aan de wortel van fundamentele begrippen van de katholieke moraal, zoals de ‘onontbindbaarheid’ van het huwelijk, de ‘intrinsiek ongeordende natuur van homoseksuele relaties’, de classificering ‘overspel’ voor burgerlijk huwelijken na een echtscheiding en zelfs het aforisme dat zegt dat men de zondaar lief moet hebben, maar de zonde moet haten. Een zelfs nog grotere verwarring komt van het voorstel dat de pastorale praktijk met betrekking tot burgerlijk hertrouwde gescheidenen, alsook met betrekking tot homoseksuele verbintenissen, gedecentraliseerd zou moeten worden. Dit zou onontkoombaar leiden tot toenemende verschillen en verdeeldheid.


De coördinatoren van het ‘Respectvol beroep’ achten het van het grootste belang dat, zoals in het verleden vaak gebeurd is, paus Franciscus zelf – als hoogste rechter wat betreft het geloof en gebruikmakend van zijn macht als de opvolger van Petrus – definitief beslist over al deze zaken van geloof en zeden die tijdens de Synode naar voren zijn gekomen. Zij hopen ook dat hij dit doet op een duidelijke, plechtige en onherroepelijke manier: Roma locuta, causa finita. (“Rome heeft gesproken, de zaak is beslist.”)

Persoonlijkheden die tekenden
 

The Most Rev. Aldo di Cillo Pagotto,

SSS, Archbishop of Paraíba (Brazil)

*

The Most Rev. Robert F. Vasa,

Bishop of Santa Rosa, California (USA)

*

The Most Rev. Athanasius Schneider,

Auxiliary Bishop of Astana (Kazakhstan)

*

Senator Vicente C. Sotto III,

Senate of the Philippines

*

Ruza Tomasic,

Member of the European Parliament (Croatia)

*

Dr. Adolpho Lindenberg,

President of the Plinio Corrêa de Oliveira Institute (Brazil)

*

Beatriz López Sandoval,

Director of The Family Matters (Guatemala)